دستگاه کاتر واتر رینگ

ویژگی های بارز دستگاه کاتر واتر رینگ

  • دانه بندی منظم گرانول
  • برش دقیق مواد
ماشین سازی متین