ماردون دستگاه اکسترودر

ویژگی های بازر ماردون:

  • گازگیر دار
  • دارای همزن های مختلف برای کامپاند مواد
  • برتری در شفافیت و عدم سوختگی مواد
  • تولید بالا و مصرف برق پایین
  • آب کروم دار و آبکاری القایی
Mardoon-Dastgah-Extruder

مشخصات فنی دستگاه اکسترودر تک ماردون

کد ماردون

HB90

HB105

HB120

HB140

HB150

HB170

قدرت موتور

۴۵-۵۵KW

۵۵-۷۵KW

۷۵-۹۰KW

۱۱۰-۱۳۲KW

۱۳۲-۱۶۰KW

۲۰۰-۳۰۰KW

قطر

۹۰mm

۱۰۵mm

۱۲۰mm

۱۴۰mm

۱۵۰mm

۱۷۰mm

نسبت طول به قطر L/D

۲۸-۳۰-۳۳

۳۰-۳۳-۳۵

۳۰-۳۳-۳۵

۳۰-۳۳-۳۵

۳۰-۳۳-۳۵

۳۰-۳۳-۳۵

سرعت چرخش در دقیقه

۵۵-۹۰

۵۵-۹۰

۴۵-۸۰

۴۵-۸۰

۴۵-۸۰

۴۵-۸۰

توان تولید در ساعت

۱۲۰-۱۵۰Kg/Hr

۱۵۰-۲۰۰Kg/Hr

۲۰۰-۳۰۰Kg/Hr

۳۵۰-۴۰۰Kg/Hr

۴۰۰-۴۵۰Kg/Hr

۸۰۰-۱۰۰۰Kg/Hr