دستگاه اکسترودر مرحله دوم

گیربکس

۲۰۰ZLYC

دینام

۲۵KW

ماردون

L2100mm-D140mm

سیلندر

L2000mm-D210mm

تابلو برق

با اینورتر

توان تولید

۲۰۰-۴۰۰KG/HR

extruder-marhale-dovom