021-91090598
تهران - ساوه، شهرک صنعتی زاویه
تهران - ساوه، شهرک صنعتی زاویه
021-91090598

دریافت تسهیلات

دریافت تسهیلات برای ماشین‌آلات صنعتی مورد تایید کارگروه ارزیابی دانش‌بنیان (ماشین سازی متین)

این دسته از تسهیلات، از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفایی ماشین سازی متین پرداخت می‌گردد و شرایط آن به‌شرح ذیل می‌باشد:

 

 

راهنمای دریافت تسهیلات

طرح ویژه تسهیلات خرید ماشین‌آلات صنعتی

برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی، اقدام به ارائه تسهیلات به خریداران ماشین‌آلات صنعتی ساخت‌داخل می‌نماید. خریداران ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل مورد تأیید برنامه می‌توانند در طرح ویژه تا پایان مرداد ماه 1401 از تسهیلات با شرایط ذیل بهره‌مند گردند:

شرایط عمومی تسهیلات

تسهیلات لیزینگ/استصناع ماشین‌آلات صنعتی از نظر نرخ و دوره پرداخت و بازپرداخت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: کلیه ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل مورد تایید برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی

این دسته از تسهیلات، از محل منابع برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی پرداخت می‌گردد و شرایط آن به‌شرح ذیل می‌باشد:

 • میزان تسهیلات: حداکثر 70 درصد قیمت ماشین‌آلات
 • نرخ تسهیلات : 14- 15 درصد

در صورت داشتن یکی از شرایط زیر تسهیلات با نرخ 12-13 درصد ارائه می­ گردد:

سازنده ماشین‌آلات برای اولین بار از تسهیلات برنامه توسعه صنعت ماشین سازی استفاده نماید.

استان محل بهره‌برداری ماشین‌آلات (محل فعالیت خریدار) در استان‌هایی به غیر از تهران، البرز، اصفهان و مازندران باشد.

ماشین‌آلات موضوع قرارداد مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

 •     حداکثر دوره ساخت، نصب و راه‌اندازی مورد پذیرش: 4 ماه
 •     دوره بازپرداخت: 24 ماه (اولین قسط: یک ماه پس از نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات در محل خریدار)

مراحل پرداخت تسهیلات به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

 

 

 

دسته دوم: ماشین‌آلات صنعتی مورد تایید کارگروه ارزیابی دانش‌بنیان

این دسته از تسهیلات، از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌گردد و شرایط آن به‌شرح ذیل می‌باشد:

 • میزان تسهیلات: حداکثر 80 درصد از قیمت ماشین‌آلات
 • نرخ : 10-18 درصد (بر اساس آیین نامه های صندوق نوآوری و شکوفایی)
 •     دوره پرداخت (ساخت، نصب، راه‌اندازی و تنفس در بازپرداخت): براساس آیین‌نامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی
 •     دوره بازپرداخت: حداکثر 30 ماه

فرآیند دریافت تسهیلات

فرآیند دریافت تسهیلات به‌شرح ذیل می‌باشد:

 1. ثبت اطلاعات و ارزیابی سازنده
 • ثبت‌نام سازنده در سامانه (برای ورود به سامانه اینجاکلیک کنید)
 • ثبت اطلاعات ماشین‌آلات در سامانه
 • بازدید حضوری و ارزیابی فنی ماشین‌آلات ثبت‌شده
 • اعلام نتیجه ارزیابی سازنده در سامانه
 1. ثبت اطلاعات خریدار
 • ثبت‌نام خریدار در سامانه برنامه
 1. ثبت اطلاعات سفارش
 • ثبت اطلاعات توافق خریدار و سازنده در سامانه برنامه توسط سازنده
 • تایید اطلاعات ثبت شده فوق توسط خریدار
 • تعیین شرایط تسهیلات و صندوق عامل پرداخت تسهیلات (با توجه به اطلاعات سفارش ثبت شده)
 1. اعتبارسنجی
 • ارائه فهرست مدارک موردنیاز برای اعتبارسنجی به خریدار
 • تکمیل مدارک درخواستی از سوی خریدار و ارسال به صندوق
 •      ارائه اطلاعات مرتبط با تکمیل کاربرگ صندوق نوآوری و شکوفایی از طرف سازنده (برای تسهیلات دسته دوم)
 • ارزیابی و اعتبارسنجی خریدار توسط صندوق: بررسی مدارک خریدار و در صورت نیاز انجام بازدید حضوری
 • اعلام نتیجه اعتبارسنجی به خریدار از طرف صندوق: میزان تسهیلات مصوب براساس حد اعتباری خریدار و تضامین موردنیاز برای دریافت تسهیلات
 1. تودیع وثائق و دریافت تسهیلات
 •    ارائه مدارک مورد نیاز در مورد تضامین توسط خریدار
 •    ارزیابی تضامین توسط صندوق
 •    تودیع وثائق و عقد قرارداد
 •    پرداخت تسهیلات (کلیه پرداخت‌ها به حساب سازنده واریز می‌گردد.)

شرایط اختصاصی تسهیلات دسته اول (از محل منابع برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)

1- برای تسهیلات دسته اول (از محل منابع برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی) به میزان 0.007 (هفت هزارم) مبلغ تسهیلات بابت کارمزد امور اجرائی و ارزیابی فنی از سازنده دریافت می‌گردد که این مبلغ از تسهیلات پرداختی کسر می‌شود. 

2- برای تسهیلات دسته اول (از محل منابع برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی) به میزان 0.003 (سه هزارم) مبلغ تسهیلات بابت کارمزد امور اجرائی و ارزیابی فنی از خریدار دریافت می‌گردد که این مبلغ در اقساط تسهیلات از ایشان دریافت می‌گردد. 

3- سقف مبلغ تسهیلات برای متقاضیان حقوقی 50 میلیارد ریال و برای متقاضیان حقیقی 15 میلیارد ریال، مشروط بر داشتن اعتبار لازم براساس اعتبارسنجی صندوق همکار برنامه می‌باشد.

4- به‌منظور ارائه تسهیلات، قراردادی در قالب فروش اقساطی، استصناع، اجاره به شرط تملیک یا جعاله ساخت ماشین‌آلات فی‌مابین صندوق همکار برنامه و خریدار منعقد می‌گردد.

5- کلیه پرداخت‌ها به حساب معرفی‌شده توسط سازنده (فروشنده) واریز می‌گردد.

6- وثائق دریافتی بسته به رتبه و ظرفیت اعتباری خریدار، شامل چک، وثیقه ملکی و سایر وثائق رایج مورد پذیرش بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشد.

7- سازنده (فروشنده) با پرداخت یک فقره چک بابت تضمین پیش‌پرداخت به خریدار، مبلغ پیش‌پرداخت را دریافت می‌کند. چک مذکور پس از ظهرنویسی توسط خریدار در اختیار صندوق همکار برنامه قرار می‌گیرد. 

8- هزینه‌های نصب و راه‌اندازی و مالیات بر ارزش افزوده در محاسبه میزان تسهیلات درنظر گرفته نمی‌شود.

شرایط اختصاصی تسهیلات دسته دوم (از محل منابع صندوق نوآوری و شکوفایی)

1- کلیه ضوابط تسهیلات مذکور مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد و درصورت هرگونه تغییر در شرایط تسهیلات مذکور، برنامه هیچگونه تعهدی در خصوص ارائه تسهیلات نخواهد داشت.

2- به‌منظور ارائه تسهیلات، قراردادی فی‌مابین سازنده، خریدار و صندوق عامل منعقد می‌گردد. نوع قرارداد براساس آیین‌نامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد.

3- کلیه پرداخت‌ها به حساب معرفی‌شده توسط سازنده (فروشنده) واریز می‌گردد.

4- وثائق دریافتی بسته به رتبه و ظرفیت اعتباری خریدار، شامل چک، وثیقه ملکی و سایر وثائق رایج مورد پذیرش بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشد.

5- تضامین دریافتی از سازنده بابت واریز پیش‌پرداخت، براساس آیین‌نامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

6- هزینه‌های نصب و راه‌اندازی و مالیات بر ارزش افزوده در محاسبه میزان تسهیلات درنظر گرفته نمی‌شود.