برچسب: خردکن مواد بازیافت

Khordkon-Granol-Reshteie
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ by matinroot No Comment

آسیاب گرانول رشته ای

گرانول رشته ای فرآیند گرانول سازی با توجه ماشین آلات و محصول نهایی مورد نیاز و همچنین سرعت و کیفیت با هم تفاوت دارد. در برخی موارد ممکن هست برای سهولت در انجام کار، استراتژی مراحل بازیافت دچار تغییر گردد. همچنین در برخی موارد نیز ممکن هست برای افزایش کیفیت محصول، سرعت فرآیند کاهش یابد. […]

Learn More