Extruder-Slider-Top-min
خوش آمدید

ماشین سازی متین

اطمینان از انتخاب بهترین تولید کننده ماشین آلات صنعتی برای تولیدات انبوه صنایع

تولید ماشین آلات

تولید تخصصی دستگاه های اکسترودر
با کیفیت بسیار بالا و معماری ساخت اختصاصی شده

نحوه انجام کار

گام هایی برای تولید یک
ماشین صنعتی

۱

مشاوره و
ثبت درخواست

۲

طراحی و
پیاده سازی اولیه

۳

توسعه و
تولید کالا

۴

ارائه و
تحویل پروژه